01 Riudoms (1852-1926)

 
Riudoms és una vila de la plana del Camp de Tarragona, amb un clima sec, temperat i ventós, que ha anat desforestant el seu terme al servei de l’agricultura.

A partir del segle XVIII els vilatans comencen a minar el subsòl o a fer pous per convertir els terrenys de secà en regadiu i, així, conrear també l’horta i els fruiters. D’aquí que els pagesos riudomencs siguin coneguts en molts mercats de l’entorn.

Tanmateix, el progrés industrial i el ferrocarril no s’implanten al municipi i això provoca un estancament econòmic i demogràfic.

A mitjan segle XIX, la població és d’uns 3.500 habitants, quantitat que no varia fins als anys seixanta del segle XX.

Per aquest motiu moltes famílies, com la d’Antoni Gaudí, emigren a les ciutats més properes com Reus i Tarragona o a la zona d’influència de Barcelona.

A finals del segle XIX, el conreu de la vinya produeix una certa bonança fins que arriba la fil·loxera. És aleshores quan pren embranzida l’avellaner que es converteix en el cultiu predominant durant un segle.