21 Les paraules del Mestre

 

“Amb els testos de flors, voltat de vinyes i oliveres, animat amb el cloquejar de l’aviram, el piular dels ocells i el zumzeig dels insectes, i amb les muntanyes de Prades al fons, vaig copsar les més pures i plaents imatges de la Natura, aquesta Natura que sempre és la meva Mestra”
 
“El nostre hort veritable és el de flors i arbustos, puix els arbres grossos són escassos (al Nord són abundantíssims), de les hortalisses i les verdures i els ametllers i els arbres fruiters; i en els caminals, tota mena de flors i emparrats a tret de mà”
 
“Aquest arbre proper al meu obrador: aquest és el meu mestre”
 
“L’arquitectura crea l’organisme i per això aquest ha de tenir una llei en consonància amb les de la naturalesa”
 
“L’originalitat consisteix a retornar a l’origen; de manera que original ho és aquell que amb els seus mitjans torna a la simplicitat de les primeres solucions”
 
“Les parets de tanca, els marges, les cabanes i torretes s’han de fer a base de terres (tàpia) i de pedres en sec, és a dir, sense morter (ja que el morter exigeix la intervenció del paleta, que és car). El fet que les pedres siguin posades en sec vol dir resistència nul·la a l’extensió i, per tant, adopció de formes equilibrades”
 
“Em preguntaren per què feia columnes inclinades. Els vaig dir que per la mateixa raó que el caminant cansat, quan es para, s’apuntala amb el bastó inclinat, puix que posat en vertical no descansaria”