10 La joventut

 
Gaudí estudia a Reus en diverses escoles de primeres lletres i, del 1863 al 1868, va al col·legi dels pares escolapis de Reus, edifici que actualment ocupa l’IES Salvador Vilaseca.

En els anys de la primera joventut comença a valorar projectes i treballs, com el de la reconstrucció del monestir de Poblet, així com també participa, juntament amb els seus amics Eduard Toda i Josep Ribera, en la revista estudiantil “El Arlequín”.

L’obrador del seu pare, al carrer de Sant Joan, té un volum de treball discret i només disposa d’un oficial, per això de ben menuts ell i el seu germà Francesc ajuden en les feines auxiliars. Aquesta etapa influeix decisivament en Antoni Gaudí, perquè el dota d’un coneixement multidisciplinar i d’una percepció tridimensional de les formes fins a tal punt que, per a les seves creacions arquitectòniques, adopta l’ús de maquetes en detriment dels plànols i sorprèn per una coneixença i un ús amplis de les tècniques artesanals.

L’artista concep l’obra com un cos volumètric unitari que modela des de les seves línies mestres fins als detalls decoratius.