08 El naixement

 
Tot i que es tracta d’un fet anecdòtic, la naixença d’Antoni Gaudí ha enfrontat durant dècades dues poblacions.

Els defensors de la tesi reusenca diuen que l’arquitecte és batejat a Reus i que sempre va fer constar per escrit que és natural d’aquesta ciutat. Tot això és cert.

Tanmateix, el cas és que molts col·laboradors, amics i familiars seus senten explicar a l’artista que ha nascut al mas de la Calderera, de Riudoms.

Evidentment l’indret no reuneix cap condició per a un part, però tot apunta que aquest fou prematur. Gaudí nasqué el 25 de juny de 1852, només tretze mesos després que ho fes el seu germà Francesc. La versió més fiable és que la seva família passava al mas el dia de Sant Joan (24 de juny). De cop la seva mare, inesperadament, es posa de part. Els veïns corren a buscar la llevadora, Engràcia Llorens Pellicé (1820-1897). Quan aquesta arriba, veu que el part és imminent i ordena que no es mogui la mare. L’infantament s’allarga tota la nit i el nadó ve al món al matí del dia 25 de juny.

Davant el delicat estat de salut que presenta l’infant, la llevadora recomana que se’l bategi aviat, cosa s’efectua el dia 26 a l’església prioral de Sant Pere, de Reus.