06 Els pares

 
El pare de Gaudí, Francesc Gaudí Serra (1813-1906), aprèn l’ofici de calderer a Reus, al taller d’Antoni Cornet, situat al carrer de l’Amargura. Amb el temps s’enamora d’una de les filles, Antònia Cornet Bertran (1813-1876), i es casen el 1843. Passen a viure i a treballar al carrer de Sant Joan, ja que en el taller del sogre s’instal·la el seu propi fill, Antoni Cornet Bertran.

El matrimoni Gaudí-Cornet té cinc fills, dels quals només tres arriben a adults. El darrer d’ells seria l’arquitecte.

El calderer manté la seva vinculació amb Riudoms perquè, en ser el més gran dels germans, és declarat l’hereu del patrimoni familiar. Per tant, combina la seva tasca d’artesà amb la de pagès, exercida sobretot durant els caps de setmana.

Tenint en compte que la majoria de finques són de secà, ell converteix en regadiu el mas de la Calderera tot comprant diverses hores d’aigua de mina. D’aquesta manera hi conrea horta i fruiters per al consum familiar.

Entre altres qüestions, el jove Gaudí aprèn la importància de la captació i l’emmagatzematge d’aigües, que aplica en algunes de les seves obres.