05 La Calderera

 
L’avi de Gaudí, Francesc Gaudí Salvany, es casa el 1811 amb Rosa Serra Torroja. Tenen set fills: Francesc, Maria, Antoni, Rosa, Josep, Plàcid i Salvador.

Inesperadament, el 1828, l’avi mor i l’àvia es converteix en el cap de casa, la qual passa a ser coneguda com la viuda del calderer i finalment com la Calderera: amb aquest renom, en femení, serà anomenada la família. Per això, Antoni Gaudí és conegut a Riudoms com l’Anton de la Calderera.

Quan mor l’avi, el més gran dels fills és el pare de Gaudí, Francesc Gaudí Serra, de només 15 anys, que passa a aprendre l’ofici de calderer a Reus, on finalment l’àvia viuda opta per traslladar-s’hi el 1833 amb tots els seus fills.

Reus, només a cinc quilòmetres de Riudoms, és una efervescent ciutat industrial, plena de possibilitats. D’aquesta manera la Calderera aconsegueix donar ofici als seus fills: llauner, baster, joier, cadirer, etc. Tots ells es casen i tenen descendència.

Rosa es converteix en l’usufructuària i l’administradora dels béns del seu difunt marit a Riudoms fins a la seva mort a Reus l’any 1873.