03 L’avi

 
Després d’uns quantes generacions de pagesos, trobem el primer Gaudí calderer. Es tracta de Francesc Gaudí Salvany (1773-1828), l’avi patern d’Antoni Gaudí. Té la casa-taller a l’actual casa museu de Riudoms.

Segurament influeix en l’elecció de l’ofici el fet que l’avi de Francesc, Simeó Salvany Solsona, natural de Vilafranca del Penedès, ja ve d’aquesta professió.

Els calderers es dediquen a la fabricació i la reparació de calderes, perols i altres estris de coure; sobretot és important l’elaboració d’alambins, atuells que s’utilitzen per a la producció d’aiguardent, un producte que augmenta la demanda durant tot el segle XVIII, sobretot quan la liberalització del comerç amb Amèrica, el 1778, permet l’exportació de mercaderies des dels ports catalans a les colònies d’ultramar.

L’ofici perd força en la segona meitat del segle XIX quan els procediments industrials desbanquen moltes professions artesanals.

A banda de mantenir la caldereria, l’avi de Gaudí té cura de diverses finques, la majoria de secà, en diverses partides del terme.